Βοηθήστε να
συνεχίσουμε την
εφημερίδα με χορηγίες
και διαφημίσεις

Βοηθήστε να
συνεχίσουμε την
εφημερίδα με χορηγίες
και διαφημίσεις

ΜΗΝΙΑΙΑ ΔΙΑΔΥΚΤΙΑΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ - MONTHLY ONLINE NEWSPAPER

Βοηθήστε να
συνεχίσουμε την
εφημερίδα με χορηγίες
και διαφημίσεις

Βοηθήστε να
συνεχίσουμε την
εφημερίδα με χορηγίες
και διαφημίσεις

ΜΗΝΙΑΙΑ ΔΙΑΔΥΚΤΙΑΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ - MONTHLY ONLINE NEWSPAPER
Ημερίδα με θέμα Καλλιεργώντας συνείδηση έμφυλης ισότητας σε νέες/νέους» διοργάνωσε ο Οργανισμός Κοινωνικής Πολιτικής και Δράσης (SPAO)
April 24, 2023
Μνημείο γυναικών θυμάτων εμπόλεμης βίας ζητά το Ίδρυμα «Ζωή κατά της Εμπόλεμης Βίας», προς αναγνώριση του μαρτυρίου που υπέστησαν, σε συναντήσεις που είχε με την Πρόεδρο της Βουλής και την Επίτροπο Ισότητας φύλου
April 25, 2023