Ιδρύτριες

Μαίρη Αβρααμιδου Πύργου

Η Μαίρη Αβρααμίδου-Πύργου είναι Σύμβουλος Δημοσίων Υποθέσεων και Πρόεδρος του Cyprus Association of Lobbyists and Public Affairs professionalς και ασκεί το επάγγελμα από το 1993.Το 1990 ιδρύει την εταιρεία PYRGOS CONGRESS και ΠΥΡΓΟΣ ∆ημόσιες Σχέσεις.

Μελίνα Πύργου 

Melina Pyrgou has been a member of the Cyprus Bar Association since 1992. She worked initially as an associate at three firms and thereafter became partner. She then joined PricewaterhouseCoopers as Director of Legal Services, and in 2008 established Pyrgou Vakis Law firm.