Βοηθήστε να
συνεχίσουμε την
εφημερίδα με χορηγίες
και διαφημίσεις

Βοηθήστε να
συνεχίσουμε την
εφημερίδα με χορηγίες
και διαφημίσεις

ΜΗΝΙΑΙΑ ΔΙΑΔΥΚΤΙΑΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ - MONTHLY ONLINE NEWSPAPER

Βοηθήστε να
συνεχίσουμε την
εφημερίδα με χορηγίες
και διαφημίσεις

Βοηθήστε να
συνεχίσουμε την
εφημερίδα με χορηγίες
και διαφημίσεις

ΜΗΝΙΑΙΑ ΔΙΑΔΥΚΤΙΑΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ - MONTHLY ONLINE NEWSPAPER
Η Μαίρη Πύργου συνάντησε τον Richard Nephew, παγκόσμιο συντονιστή του Υπουργείου Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών για την πάταξη της διαφθοράς
October 20, 2023
Η Κυπριακή Πλατφόρμα Εμφυλου Προϋπολογισμού ζήτησε από τον Υπουργό Οικονομικών να αρχίσει η διαδικασία για την ενσωμάτωση του έμφυλου προϋπολογισμού με στόχο τη δικαιότερη κατανομή των δημόσιων πόρων, την ισότητα και την πάταξη της διαφθοράς
October 23, 2023