Βοηθήστε να
συνεχίσουμε την
εφημερίδα με χορηγίες
και διαφημίσεις

Βοηθήστε να
συνεχίσουμε την
εφημερίδα με χορηγίες
και διαφημίσεις

ΜΗΝΙΑΙΑ ΔΙΑΔΥΚΤΙΑΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ - MONTHLY ONLINE NEWSPAPER

Βοηθήστε να
συνεχίσουμε την
εφημερίδα με χορηγίες
και διαφημίσεις

Βοηθήστε να
συνεχίσουμε την
εφημερίδα με χορηγίες
και διαφημίσεις

ΜΗΝΙΑΙΑ ΔΙΑΔΥΚΤΙΑΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ - MONTHLY ONLINE NEWSPAPER
2023. Συνάντηση Μαίρης Πύργου Προέδρου του ΦΗΜΟΝΟΗ και της Μαρίας Κολά, Προέδρου του Συμβουλίου Νεολαίας Κύπρου
November 21, 2022
2022. Συνάντηση με την Υφυπουργό Κοινωνικής Πρόνοιας κ Ανθούση
November 27, 2022